Pirmadienį, balandžio 29 d., prof. habil. dr. Renaldas Jurkevičius, LSMU ligoninės Kauno klinikų generalinis direktorius, pristatė 2023 metų ligoninės veiklos ataskaitą įstaigos dalininkams – Lietuvos sveikatos mokslų universiteto ir Sveikatos apsaugos ministerijos atstovams, Stebėtojų tarybos nariams bei ligoninės bendruomenei. Generalinis direktorius apžvelgė reikšmingiausius praėjusių metų atliktus darbus bei pasiekimus ir pristatė šių metų tikslus. „Praėjusiais metais tikrai sunkiai dirbome, todėl Ligoninės metiniai rezultatai yra teigiami, kartu ėjome progreso keliu, ir už tai turiu padėkoti kiekvienam Kauno klinikų darbuotojui“, – sakė generalinis direktorius.

Reikšmingiausi pasiekimai ir skaičiai

Kauno klinikose 2023 m. suteiktas kol kas didžiausias skaičius ambulatorinių paslaugų per metus – beveik 1.5 milijono (1 465 063). Daugėjo dienos stacionaro paslaugų, daugiau nei dvigubai suteikta išplėstinių ambulatorinių konsultacijų (nuo beveik 213 tūkst. 2022 metais iki 514 tūkst. pernai). Augo skubios pagalbos skyriuose apsilankančių žmonių tiek vaikų, tiek suaugusiųjų – skaičius.

Priartėta prie 100 tūkst. hospitalizacijų Kauno klinikose ir jų filialuose – ligoninės stacionariniuose padaliniuose 2023 m. gydyti 97 096 pacientai, – tai 6 tūkstančiais daugiau pacientų nei 2022-aisiais. Per metus atlikta daugiau nei 77 tūkst. chirurginių operacijų. Gama peilio procedūrų skaičius taip pat didėjo ir siekė 738 procedūras, daugiausiai gydant daugybines metastazes, meningiomas ir akustines neurinomas.

2023 metais atlikta daugiau ir radiologinių tyrimų: 102 tūkst. kompiuterinės tomografijos (KT) tyrimų, 20 tūkst. magnetinio rezonanso tyrimų (MRT), 1 741 pozitronų emisijos (PET) tyrimas.

Praėjusiais metais ir toliau plėtota strateginė Kauno klinikų veiklos kryptis – transplantologija. Atliktas rekordinis skaičius inkstų transplantacijų – net 56 transplantacijos, viena iš jų – pirmą kartą atlikta inksto transplantacija, kai donoro ir recipiento kraujo grupės buvo skirtingos. Taip pat nuosekliai didėjo kaulų čiulpų transplantacijų skaičius ir 2023 m. jis siekė 67.

Kauno klinikos, būdamos universiteto ligonine, tęsė savo misiją didinti visuomenės žinias įvairiais sveikatos srities klausimais. Daug dėmesio skirta pacientų saugos temoms. 2023 m. rugsėjis Kauno klinikose tapo Pacientų saugos mėnesiu. Rugsėjo 14 d. įvyko konferencija, skirta Pasaulinei pacientų saugos dienai paminėti. Konferencijos metu diskutuota apie pacientų, jų artimųjų ir šeimos narių svarbą, kuriant pacientų saugos kultūrą sveikatos priežiūros sistemoje. Tarptautiniame renginyje dalyvavo lektoriai iš Lietuvos, Jungtinės Karalystės, Jungtinės Amerikos Valstijos, Airijos ir Graikijos. Generalinis direktorius paragino Kauno klinikų darbuotojus aktyviai registruoti nepageidaujamus įvykius, kuriuos išanalizavus galima siekti geresnės paslaugų kokybės.

Siekiant spręsti pacientams kylančius iššūkius, gerinti teikiamų paslaugų kokybę ir prieinamumą, Kauno klinikose įkurtos trys onkologijos krypties specialistų teminės grupės: Krūtinės ląstos navikų, Urogenitalinių navikų bei Galvos ir kaklo navikų. Teminės grupės onkologijoje leis į paciento gydymą pažvelgti kompleksiškai, apjungs įvairias profilines klinikas, dalyvaujančias susirgimų diagnostikoje, gydyme ir pacientų reabilitacijoje.

Didelis dėmesys 2023-aisiais skirtas telemedicinos paslaugų plėtrai, tarptautiniam bendradarbiavimui, naujoms darbuotojų kompetencijoms. Praėjusiais metais Kulautuvos reabilitacijos ligoninei sutekta Europos kardiologų draugijos Prevencinės kardiologijos asociacijos tarptautinė akreditacija, Anesteziologijos klinika įvertinta kaip aukščiausius standartus atitinkantis ekscelencijos centras – šis įvertinimas vienintelis Baltijos ir Šiaurės šalių regione „Džiaugiamės, kad Kauno klinikų specialistų darbas nelieka nepastebėtas ir tarptautinėje erdvėje“, – džiaugėsi R. Jurkevičius.

Kauno klinikose 2023 m. pavasarį vyko svarbių Lietuvos Kariuomenės organizuotų tarptautinių karinių pratybų „Geležinis vilkas 23-1“ medicininių pratybų dalis. Ligoninė pratybų metu išbandė koordinuotą bendradarbiavimą su Lietuvos Kariuomene ir Karo medicinos tarnyba, taip pat įsivertino savo vidinius procesus ir pasiruošimą galimoms grėsmėms. „Šiam pasiruošimui daug dėmesio skirta ne tik praėjusiais metais. Atsparumas grėsmėms yra viena iš prioritetinių ligoninės veiklos krypčių artimiausius penkerius metus“, – pridūrė prof. R. Jurkevičius.

Finansinis rezultatas

2023 m. visos Kauno klinikų pajamos viršijo iki šiol buvusius finansinius rodiklius ir siekė net 328,6 mln. eurų. Per pastaruosius penkerius metus Kauno klinikos įgyvendino projektų už 103 mln. eurų. „Tačiau svarbiausia yra vertė, kurią šie projektai sukuria ligoninei, pacientams ir mūsų bendruomenei”, – paminėjo generalinis direktorius prof. R. Jurkevičius.

Kauno klinikose dirba daugiau nei 7 500 darbuotojų, iš kurių net 1 166 gydytojai ir 2 391 slaugos specialistas. 560 darbuotojų turi mokslinį laipsnį. „Kauno klinikos išlieka antruoju pagal dydį darbdaviu Lietuvoje, o mokslinį laipsnį turinčių darbuotojų skaičius yra iš ties solidus universiteto ligoninei“, – pabrėžė ligoninės vadovas. 2023 m. toliau didėjo darbo užmokestis Kauno klinikų darbuotojams. Pernai darbo užmokestis vidutiniškai didėjo 11,4 proc. Per penkerius metus darbuotojų darbo užmokestis vidutiniškai vienam etatui padidėjo 61,9 proc. Praeitų metų duomenimis, vidutinis gydytojo atlyginimas Kauno klinikose siekė 4742 EUR., o slaugytojo – 2683 EUR. Kauno klinikų administracija siekia, kad darbo užmokestis ligoninės darbuotojams toliau būtų didinimas kasmet.

Esant teigiamam finansiniam Kauno klinikų rezultatui, metų pabaigoje visiems darbuotojams išmokėtos 75 proc. darbuotojų mėnesio darbo užmokesčio dydžio premijos už sunkų ir prasmingą darbą.

2023 m. užbaigti trys svarbūs Kauno klinikų infrastruktūros projektai: baigtas statyti Branduolinės medicinos tyrimų centras, kuriame šiemet jau pradės veikti ciklotronas – strateginis Lietuvos medicinos sektoriaus įrenginys, naujasis Vaikų reabilitacijos klinikos pastatas ir Biobankas (Žmogaus biologinių išteklių centras).

Darbuotojų psichologinės ir emocinės gerovės stiprinimas
2023-iaisiais įgyvendinta ne viena darbuotojų psichologinį saugumą, emocinę sveikatą ir psichosocialinę aplinką gerinanti iniciatyva. Bendradarbiaujant su Kauno miesto savivaldybės Visuomenės sveikatos biuru, vyko atviro tipo paskaitos ir praktiniai užsiėmimai „Psichologinės gerovės link“. Kauno klinikų darbuotojai dalyvavo atviro tipo paskaitose, uždaruose praktiniuose užsiėmimuose, savitarpio pagalbos grupėse emocinei sveikatai gerinti. Taip pat sudarytos sąlygos gauti individualias nemokamas psichologo konsultacijas, supervizijas, mokymus psichologinio smurto prevencijos temomis. Dvidešimtyje (20) padalinių atliktas psichosocialinis vertinimas.

Praėjusiais metais Kauno klinikų administracija pasirašė didelės apimties Kolektyvinę sutartį su jungtine profesinių sąjungų atstovybe. Tokios apimties Kolektyvinė sutartis pasirašyta pirmą kartą, o jos tikslas – gerinti visų darbuotojų darbo sąlygas ir visiems kartu bendrai siekti ligoninės strateginių tikslų.

2023 m. daug dėmesio skirta darbuotojų minkštosioms kompetencijoms, šiuolaikiniams vadybos ir personalo valdymo principams. 2023 m. Kauno klinikose įdiegtas 5P Bendravimo standartas, kuriuo užtikrinamas aiškus, pagarbus ir paprastas bendravimas tiek su pacientais, tiek su kolegomis.

Tęsiant 2018 m. pradėtą Vadovų mokymų iniciatyvą, surengti dar dveji Vadovų mokymai temomis „Organizacinė kultūra: kaip ją kurti ir puoselėti“ bei „Kokybės valdymas ir nauja Kauno klinikų strategija“. Pastarieji mokymai įtraukė Kauno klinikų vadovų bendruomenę į strateginių ligoninės veiklos krypčių išgryninimą ir strategijos projekto rengimą.

Rugsėjo mėnesį diplomai įteikti pirmiesiems 16-kai Lyderystės akademijos absolventų – unikalaus 1,5 metų trukusio Kauno klinikų projekto, orientuoto į ateities lyderių kartą.

Startavo iniciatyva naujiems Kauno klinikų darbuotojams – Indukcijos diena. Kiekvieną mėnesį vykstančio renginio metu nauji darbuotojai supažindinami su Kauno klinikų žmonėmis, organizacijos struktūra, veikimo principais, darbuotojų sauga, neformaliąja veikla ir kita aktualia informacija.

Medicinos darbuotojų dienos proga pernai metais pirmą kartą įvyko Kauno klinikų Nusipelniusių medicinos darbuotojų rinkimai. Ligoninės bendruomenė siūlė ir rinko nusipelniusius darbuotojus penkioms nominacijoms, o nugalėtojai paskelbti iškilmingos ceremonijos ir šventinio renginio metu.

Antrus metus iš eilės didelio darbuotojų dėmesio susilaukusi Padėkos diena sulaukė dar didesnio bendruomenės įsitraukimo. Per savaitę Kauno klinikų darbuotojai parašė daugiau nei 2100 padėkų už kolegišką darbą, bendruomeniškumą ir pagalbą vieni kitiems. Padėkos dienos renginio metu Kauno klinikų bendruomenė susibūrė išgirsti daugiausiai padėkų sulaukusių kolegų pavardes ir neformaliai pabendrauti prie karštos arbatos puodelio.

Praėjusiais metais Kauno klinikose įsteigtas Nemedicininių padalinių specialistų kvalifikacijos kėlimo fondas. Vieno darbuotojo kvalifikacijos kėlimui skiriama 1 tūkst. eurų per penkerių metų laikotarpį. Tai suteikia galimybę darbuotojams dalyvauti tarptautiniuose mokymuose, konferencijose ar renginiuose užsienyje. 2019 metais buvo įsteigti Gydytojų ir Slaugytojų kvalifikacijos kėlimo fondai, kurių lėšomis ligoninės medikai kelia kompetencijas tarptautiniuose kvalifikaciniuose renginiuose.

Pradėti organizuoti pradinio gaivinimo kursai nemedicininiam Kauno klinikų personalui. Pirmojo renginio metu apmokyta 150 darbuotojų, kuriems žinių suteikė kolegos iš medicininių padalinių.

Žvilgsnis į ateitį

2023 metais užbaigtas penkerių metų strategijos įgyvendinimas, o metų pabaigoje parengta Kauno klinikų 2024-2028 metų veiklos strategija, kurios dėmesio centre – pažangos kelias, vedantis į inovacijas, individualizuotus pacientų poreikius, susitelkusią, darbo sąlygomis patenkintą darbuotojų bendruomenę. Naujoji strategija tęs pradėtus darbus ir pasiūlys naujas iniciatyvas, padėsiančias sėkmingai įgyvendinti Kauno klinikų misiją – gerinti Lietuvos gyventojų sveikatą ir gyvenimo kokybę, ugdyti ambicingus ir nuolat tobulėjančius sveikatos priežiūros specialistus, kurti bei diegti moksliniais tyrimais pagrįstas inovacijas.

2024 m. ir toliau bus dirbama siekiant užtikrinti aukščiausios kokybės sveikatos priežiūros paslaugas pacientams, kuo patogesnes ir saugesnes darbo sąlygas ligoninės darbuotojams, palankias sąlygas inovacijoms ir progresui bei nenutrūkstamą įsipareigojimą lyderystei. Efektyvinant visą turimą infrastruktūrą, ir toliau bus didinami ambulatorinių ir stacionarinių paslaugų skaičiai ir šių paslaugų prieinamumas. Ypač pas tuos specialistus, pas kuriuos yra didžiausios laukimo eilės.

Siekiant diegti pažangiausias personalo vadybos praktikas, Kauno klinikose bus plėtojamas darbuotojų aptarnavimas „vieno langelio principu“, toliau skaitmenizuojama dokumentacija. Ypatingas dėmesys bus skiriamas Kauno klinikų Žmogiškųjų išteklių bei Smurto ir priekabiavimo prevencijos politikų įgyvendinimui, kurios padeda formuoti palankią, įtraukią ir bendruomenišką organizacinę kultūrą, kurioje kiekvienas darbuotojas jaustųsi saugus, vertinamas ir išgirstas.

Kauno klinikų informacija