Informuojame, kad yra priiminėjami prašymai dėl paramos maisto produktais iš Europos pagalbos labiausiai skurstantiems asmenims fondo 2017 metams. Kauno mieste parama maistu pagal Europos pagalbos labiausiai skurstantiems asmenims fondo (toliau EPF) vykdomą programą skiriama asmeniui (šeimai), kai bendrai gyvenančių asmenų pajamos vienam nariui (arba vienam gyvenančiam asmeniui) vidutinės pajamos neviršija LR Vyriausybės patvirtintų 1,5 valstybės remiamų pajamų (toliau – VRP) dydžio per mėnesį. Parama maistu taip pat  gali būti skiriama asmeniui ar šeimai, kurios bendrai gyvenančių asmenų pajamos vienam nariui (arba vienam gyvenančiam asmeniui) yra didesnės nei 1,5 VRP dydžio, bet neviršija 2 VRP dydžio per mėnesį, pristačius dokumentus (neįgalumo nustatymo pažymų ar pažymėjimų kopijas, gydytojų pažymas ar kitus dokumentus), patvirtinančius šias objektyvias priežastis:

  1. asmens neįgalumo ar sunkios ligos;
  2. nelaimės ir kitais atvejais, atsiradus papildomų išlaidų.

Jei asmens ar šeimos, kurios bendrai gyvenančių asmenų pajamos vienam nariui (arba vienam gyvenančiam asmeniui) yra didesnės nei 1,5 VRP dydžio, bet neviršija 2 VRP dydžių per mėnesį, siekiant objektyviai nustatyti poreikį maisto paramai gauti pagal EPF programą, Kauno miesto socialinių paslaugų centro socialinio darbo organizatorius seniūnijoje patikrina šio asmens (bendrai gyvenančių asmenų), pageidaujančio gauti maisto paramą pagal EPF programą, gyvenimo sąlygas bei surašo buities ir gyvenimo sąlygų aktą. Tokiu atveju, asmuo (šeima), pageidaujantis gauti maisto paramą pagal EPF programą, turi sudaryti sąlygas socialinio darbo organizatoriui seniūnijoje tikrinti gyvenimo sąlygas.

Norintys gauti šią paramą pirmojo dalinimo metu, prašymus socialinio darbo organizatoriams seniūnijose turi pateikti iki sausio 23 d. (įskaitytinai).

Asmenys turi pateikti: prašymą (pildomas vietoje); asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą; dokumentus apie gautas pajamas per paskutinius 3 mėnesius iki kreipimosi (arba kreipimosi mėnesio, jeigu, palyginus su praėjusiais 3 mėnesiais, keitėsi pajamų šaltinis ar šeimos sudėtis).

Dėl paramos maisto produktais prašome kreiptis pagal faktinę gyvenamąją vietą į Kauno miesto socialinių paslaugų centro socialinio darbo organizatorius seniūnijose (kontaktų sąrašas).

Asmenų aptarnavimo laikas:

Pirmadieniais ir trečiadieniais  8.00 – 17.00 val.

Penktadieniais   8.00 – 15:45 val.

Pietų pertrauka:  12.00 – 12.45 val.

PASTABA. Prieššventinėmis dienomis dirbame 1 val. trumpiau.